I början av nästa år lanseras de första delarna av Svenska Tennisförbundets nya utbildningsprogram: SvTF Bastränarutbildning och Multi SkillZ Tennis 1.

Som vi tidigare berättat om arbetar Svenska Tennisförbundet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i linje med Game Change 2030. Innehållet i det befintliga programmet för tränare och funktionärer revideras, samtidigt som flera nyheter också tar plats. Bland dem kan nämnas digitala tematräffar (Mötesplats svensk tennis), nya karriärvägar och fler fysiska mötesplatser.

2022 lanserar Svenska Tennisförbundet två digitaliserade och reviderade utbildningar: SvTF Bastränarutbildning – som ersätter Tennisens plattform och TGU 1 – och nyheten Multi Skillz Tennis 1. Genom att gå utbildningarna utvecklar deltagaren sitt tränarskap, blir bättre på att kommunicera med sina spelare, samlar på sig tips på övningar och ges möjligheten att möta tränarkollegor från andra klubbar.

I oktober utbildades kursledarna för Multi Skillz Tennis och just nu genomgår kursledarna för SvTF Bastränarutbildning en kursledarutbildning som slutförs under Stockholm Open. Januari – maj 2022 genomförs en testperiod av båda kurserna för att de sedan ska implementeras i utbildningsprogrammet för tränare.

För att ta reda på när de första kurserna arrangeras 2022 – kontakta din region. Klicka här för att läsa kortfattad information om de kurser som ingår i nya utbildningsprogrammet för tränare.