ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Regionens årsmöte ska äga rum varje år senast mars månads utgång. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade klubbar i Stockholm.

PROTOKOLL

  • Publiceras inom kort