ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Förbundsmötet ska äga rum varje år senast före mars utgång. Datum bestäms av SDF:s styrelse. 2023 års möte äger rum onsdagen den 29 mars 2023 kl. 18:00 i Kungl. Tennishallen.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF:s styrelse genom kungörelse i RF:s eller i SF:s eget officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet.

Verksamhetsplan för respektive år finns i Verksamhetsberättelsen.

Årsmöte 2023

Årsmötet hålls torsdagen den 29 mars 2023 kl 18.00 i Kungl. Tennishallen, Lidingövägen 75, Stockholm.

Alla delegater från respektive klubb ska föranmäla sig senast den 18 mars.

Bekräftelse på anmälan samt information inför årsmötet skickas ut till alla anmälda delegater senast 10 dagar innan årsmötet.

Om det är någon annan än ordföranden som är anmäld som representant från klubben ska en fullmakt vara undertecknad av klubbens firmatecknare/ordföranden och översändas i förhand till kansliet.

Maila fullmakten inskannad till kansli@tennisstockholm.se 

Program

18.00–18.50  Middag serveras i restaurangen i Kungl. Tennishallen
18.50–19.00  Registrering
19.00  Utdelning av utmärkelser
Verksamhetsplan
Årsmöte

Välkomna!

Policy i olika frågor: Riktlinjer

Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen och följer därmed Riksidrottsförbundets (RF:s) riktlinjer för: antidoping; barnrättsperspektivet; idrott på lika villkor oavsett etnisk/kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet; mobbing och trakaserier, samt sexuella övergrepp.

PROTOKOLL

  • Publiceras inom kort