ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Förbundsmötet ska äga rum varje år senast före mars utgång. Datum bestäms av SDF:s styrelse. 2023 års möte äger rum onsdagen den 29 mars 2023 kl. 18:00 i Kungl. Tennishallen.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF:s styrelse genom kungörelse i RF:s eller i SF:s eget officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet.

Verksamhetsplan för respektive år finns i Verksamhetsberättelsen.

Policy i olika frågor: Riktlinjer

Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen och följer därmed Riksidrottsförbundets (RF:s) riktlinjer för: antidoping; barnrättsperspektivet; idrott på lika villkor oavsett etnisk/kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet; mobbing och trakaserier, samt sexuella övergrepp.

PROTOKOLL

  • Publiceras inom kort